Skattenyhet

Därför nekades ideell förening momsavdrag

Annika Nordqvist Annika Nordqvist

En ideell ryttarförening nekades momsavdrag för byggnation av nytt ridhus. Nu har Kammarrätten i Göteborg slagit fast att det var rätt. Här får du en kort genomgång av vad domen innebär och vad du bör tänka på gällande momsavdrag om den ideella förening du företräder har bolag.

Kammarrätten bedömer att föreningen som hyrde ut ridhuset till sitt helägda dotterbolag inte överlämnat tillräcklig kontroll och förfogande till bolaget för att ett hyresförhållande skulle anses föreligga ur ett momsperspektiv.

Bokning av ridhuset skedde, även efter uthyrningen, via föreningens hemsida och föreningen stod även efter uthyrningen för försäljning av anläggningskort och dagskort. Föreningen var den som fått kommunalt bidrag till underhållskostnader och stöd från Boverket och Arvsfonden avsedda för verksamhetslokalerna.

Avdrag för momsen
För att den som har kostnader med ingående moms ska kunna göra avdrag för momsen krävs att kostnaden är kopplad till transaktioner med utgående moms. Uthyrning av lokaler, till exempel idrottsanläggningar, under en längre tid, kan ske med debitering av moms bland annat under förutsättning att den som hyr lokalen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen.

Det är vanligt att idrottsföreningar som äger idrottslokaler eller anläggningar hyr ut dessa till sina helägda bolag med moms på hyran. På så sätt kan de göra avdrag för ingående moms på (ofta stora) kostnader hänförliga till lokalen eller anläggningen.

För ideella föreningar med bolag är det viktigt att dela upp verksamheten på rätt sätt:

  • Ha koll på vad som görs i föreningens respektive bolagets namn
    Detta är viktigt eftersom i den dagliga verksamheten ses hela verksamheten som en, fast den faktiskt bedrivs i olika delar, av två separata juridiska person

  • Det räcker inte att ha korrekta avtal mellan förening och bolag.
    Ha kontroll över vem som gör vad så att den löpande verksamheten stödjer de avtal som ingåtts. Det kan till exempel gälla leverantörsavtal, offerter och vem som tar betalt för olika tjänster.

  • Redovisa kostnaderna rätt.
    Se till så att inte "fel" juridisk person gör avdrag för kostnader som du anser att föreningen eller bolaget haft men den faktiska hanteringen visar något annat.

Behöver din förening en skatt- och/eller momsgenomgång, kontakta oss.