Skattenyhet

BEPS – avtal om informationsutbyte signerat

Per Hedrén Per Hedrén

Jakten på internationell skatteflykt fortsätter. 30 länder har skrivit på ett avtal om informationsutbyte gällande så kallad Country by Country reporting.

Sverige har, tillsammans med 30 andra länder, skrivit på ett multilateralt avtal om utbyte av s.k. "Country by Country Reports" ("CbC"). CbC-rapporten utgör en del av BEPS-arbetet inom OECD, som syftar till att motverka skatteflykt i internationellt verksamma koncerner.

CbC-rapporten ska lämnas inom ramen för de nya riktlinjerna för bolagens dokumentation av internprissättning. Rapporten syftar till att ge skattemyndigheter en helhetsbild av koncernens operativa struktur. Den ska innehålla information om t.ex. intäkter, vinster, betalda skatter och de funktioner och ekonomiska aktiviteter som utförs i varje land. Rapporten ger skattemyndigheter ett nytt verktyg för att analysera risken för fel i prissättningen inom koncernen.

CbC har, liksom andra åtgärder inom BEPS, kritiserats från näringslivshåll för att öka den administrativa bördan för företag utan att några konkreta fördelar kan påvisas.

Initialt kommer koncerner som omsätter mindre än 750 miljoner EUR, inte behöva lämna en CbC-rapport, vilket kommer att utvärderas år 2020.

Lagändring krävs
För att Sverige ska kunna tillämpa CbC-rapportering krävs en lagändring. Skatteverket har dock redan fått i uppdrag att ta fram Ny lagstiftning väntas träda ikraft 1 januari 2017.

Riktlinjerna inom BEPS är avsedda att tillämpas på internationella förhållanden och vissa länder har redan ändrat sina regler. Därför kan även svenska företag redan nu drabbas av dessa krav.

Har du frågor om internprissättning? Kontakta Sara Almling.
Läs mer om det globala avtalet på OECD´s webbplats