Skattenyhet

Ändrade uppskovsregler ska göra bostadsmarknaden rörligare

Regeringen föreslår nya regler som innebär att du kan få uppskov med skatten på hela vinsten vid försäljning av bostad. Regeringen hoppas att de nya reglerna ska leda till ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Genom de föreslagna reglerna ska likviditeten öka hos bostadsköparna och fler får möjliget att investera i ny bostad.

Enligt dagens skatteregler kan du få uppskov med beskattningen på en vinst upp till 1 450 000 kr när du säljer din bostad. Regeringen föreslår nu nya regler som innebär att du kan få uppskov med skatten på hela vinsten, även om den överstiger 1 450 000 kr. Det innebär att hela vinsten som görs vid en försäljning kan investeras i en ny bostad, utan att beskattning måste ske innan. Detta gäller så länge den nya bostaden har ett högre pris än det du sålde din gamla bostad för.

Tidsbegränsning

Reglerna ska dock vara tidsbegränsade och gälla för bostadsförsäljningar som görs från och med den 21 juni 2016 till och med den 20 juni 2020. Regeringen föreslår därmed att reglerna ska gälla från och med 1 januari 2017, eftersom försäljningar som görs under 2016 ska deklareras under 2017.

Även när den nya bostaden köps till ett lägre pris än det som du sålde din gamla bostad för finns möjlighet till uppskov med beskattningen av vinsten. Enligt de föreslagna reglerna får uppskovet då uppgå till en viss kvotdel av vinsten på den sålda bostaden. Reglerna kan beskrivas genom följande exempel:

  • Du säljer din gamla bostad för 1000 000 kr och gör en vinst om 300 000 kr. Du köper en ny bostad för 800 000 kr.

  • Den nya bostaden kostar 80 procent av vad den gamla bostaden såldes för. Därmed får också 80 procent av kapitalvinsten skjutas upp för beskattning.
    En uppställning skulle se ut på följande sätt: 300.000 x (800.000 / 1.000.000) = 240.000 kronor.
  • Av vinsten måste du således beskatta 60 000 kronor direkt. 240 000 kronor av vinsten får du uppskov med.


Reglerna för uppskov i samband med köp av billigare bostad föreslås vara permanenta och träda i kraft den 1 januari 2017. De ska omfatta avyttringar som har skett från och med den 21 juni 2016