Skattenyhet

10 skattetips inför 2018

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Nästa år kan ändrade regler för företagsbeskattning och fastighets- och stämpelskatteområdet påverka ditt bolag. Grant Thorntons skatteexpert Catrin Åkerlund ger dig sina bästa skattetips inför 2018.

 1. Starta bolag före årsskiftet
  Planerar du att starta ett nytt bolag där du står som ägare och är verksam i bolaget? Gör detta före årsskiftet eftersom gränsbeloppet beräknas vid ingången av varje kalenderår.

 2. Ha rätt löneuttag för rätt gränsbelopp i ditt fåmansföretag
  Gränsbeloppet beräknas på utbetalda löner under föregående år. Kolla upp om du behöver ta ut extra lön senast i december för att uppfylla löneuttagskravet så att du kan nyttja löneunderlaget till utdelning 2018.

 3. Öka gränsbeloppet genom separering
  Separering innebär en slags överföring av beskattat kapital från ditt ägarbolag till dina bolag. Genom att kombinera den så kallade förenklingsregeln med huvudregeln för beräkning av gränsbelopp kan gränsbeloppet ökas i dina bolag.

 4. Se över ditt fastighetsägande
  Om du äger fastigheter finns det skäl att se över ditt ägande. Idag kan du sälja en fastighet skattefritt genom att paketera den i ett bolag innan försäljningen, men nästa år kan det bli en avskattning i samband med denna paketering. I år presenterades en utredning med förslag till nya regler kring fastighets- och stämpelskatteområdet. Förslaget har fått stor kritik, men får det majoritet i riksdagen kommer det att få stora konsekvenser för fastighetsbranschen 2018.

 5. Skattefria julgåvor
  Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Julgåvan får dock inte bestå av kontanter eller liknande. Om beloppet överstiger 450 kronor blir den anställde beskattad för hela beloppet.

 6. Nå utdelningsnivån med omvänd löneväxling
  Om du som ägare inte når upp till nivån för löneuttagskravet för utdelning men har en tjänstebil med bilförmån kan du göra en så kallad omvänd löneväxling för att nå rätt nivå. Du reglerar bilförmånen genom nettobetalning och lägger på motsvarande belopp som ett tillägg på bruttolönen. Det gör att du kan tillgodoräkna dig ett högre lönebelopp utan att ändra arbetsgivaravgiften för företaget samt skatten för dig, nettosumman på din lön förblir densamma.

 7. Planera din omstrukturering
  Om ditt bolag planerar en omstrukturering av verksamheten är det viktigt att göra det vid rätt tidpunkt. Genom att planera åtgärder till rätt räkenskapsår kan du som företagare ofta undvika oväntade skattekonsekvenser.

 8. Leda genom ägande
  Efter årsskiftet får vi troligtvis en ny skatterättslig form av incitament – så kallade kvalificerade personaloptioner. Dessa ska göra det möjligt för dig med nystartat företag (som uppfyller vissa villkor) att ge ut optioner till dina anställda utan att den anställde riskerar förmånsbeskattning och bolaget motsvarande risk för arbetsgivaravgifter. Kolla om detta, eller något annat incitament, kan vara lämpligt för din personal och ditt företag redan nu.

 9. Förslag på nya regler för företagsbeskattning
  Just nu finns förslag om ändrade regler för företagsbeskattning, bland annat en sänkning av bolagsskattesatsen till 20 procent kombinerat med ett generellt minskat ränteavdrag. Hur påverkar detta ditt bolag, din finansiering och eventuella gamla underskott? Ta reda på hur dessa regler påverkar din verksamhet och hur framtida investeringar bäst bör genomföras.

 10. Avdragsrätt för moms på anställdas utlägg
  Fakturor som en anställd tar emot för ditt företags räkning ska bevaras i den form som medarbetaren tog emot dem. Detta enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket om hur fakturor ska bevaras för att få avdrag för momsen när medarbetare gör inköp. Om säljaren ger både papperskvitto och en elektronisk kopia av kvittot till företaget räcker det dock att den elektroniska kopian sparas till grund för avdragsrätten för ingående moms.