Huvudutmaningar

Grant Thorntons experter Mats Fagerlund och Pär Ekengren sammanfattar huvudutmaningarna för den privata vård- och omsorgssektorn, med utgångspunkt i studien. De går även igenom de förändrade förutsättningar som råder.