Nyhet

Vad innebär EU:s nya förslag för hållbara investeringar?

Timothy Buckby Timothy Buckby

Under de senaste åren har näringslivet drivits mot en mer hållbar ekonomi, men det finns fortsatt mycket kvar att göra. För att driva på arbetet har EU-parlamentet föreslagit ett nytt regelverk inom hållbara investeringar och risker. Det är ett första steg i handlingsplanen för ekonomisk hållbar tillväxt som fastställts av EU kommissionens expertgrupp och kommer att genomföras under perioden 2019-2021.

Förslaget syftar till att ta fram ett ramverk som bidrar till att investerare och kapitalförvaltare måste redovisa hur de betraktar frågor inom miljö, social- och ekonomisk styrning (ESG) vid en investering. Genom att lagstadga redovisningen av hur ESG-aspekterna är integrerade i investeringsbeslut vill EU driva på den hållbara utvecklingen.

- Vi ser att institutionella investerare och kapitalförvaltare allt oftare kommer flytta sitt kapital till mer hållbara investeringar. Det kommer att göra det mer fördelaktigt för företag att arbeta strategiskt med hållbarhetsarbetet och hantera de identifierade riskerna säger Timothy Buckby, affärsrådgivare hållbarhet på Grant Thornton.

Grant Thornton har utvecklat en modell som redovisar företags styrkor och utmaningar inom social, miljö och ekonomiska aspekter kopplat till risker. Genom vår rådgivning tillsammans med modellen kan vi stötta både investerare och företagsledning. Det gör vi genom att fokusera på väsentliga risker och fånga upp flera områden samtidigt som vi levererar förslag på långsiktiga ESG-mål för att stärka konkurrensfördelarna.

Vill du veta mer om hur vi kan stötta ert företag går det bra att kontakta Tim Buckby.

 

 

ESG Due Diligence Fortress Model

- Connecting long-term shareholder value to ESG risk and strategy

We provide you with a third-party evaluation using Grant Thornton's ESG Fortress Model. Specifically, we assess ESG (Environmental, Social & Governance) aspects that are concerned with strategic optimization, competitive advantage, material risk, compliance, and internal control processes.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev