Nyhet

Praktik - ett bidrag till ökad integration

Sedan mitten av april arbetar Edward Mugerwa från Uganda på Grant Thorntons kontor i Östersund. Edward kom till Sverige för två år sedan och har genom projektet Hej Främling fått en praktikplats hos Grant Thornton.

Bild: Edward MugerwaEdward är utbildad inom redovisning och revision och har tidigare jobbat med revision av små- och medelstora bolag i Uganda. Genom sin praktikplats får han möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, lära sig språk och kultur samt skapa nya kontakter.

Grant Thornton ser projektet som ett sätt att bidra till ökad integration och att hjälpa nya svenskar att komma in i arbetslivet.

- Det känns fantastiskt att vi kan bidra i arbetet med att våra nya svenskar kommer in i samhället och arbetslivet samtidigt som vi får hjälp av en duktig medarbetare. Dessutom kan Edward givetvis vara en framtida medarbetare, säger Niklas Malmgren, revisor och ansvarig för samarbetet med Hej Främling.