Nyhet

Obligatorisk e-fakturering till offentlig sektor

Annelie Nilsson Annelie Nilsson

Den 1 april blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura enligt en ny europeisk standard.

Alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, som påbörjas efter den 1 april 2019 omfattas av förändringen. Upphandlingar som påbörjas innan detta datum påverkas inte retroaktivt. Pdf-fakturor och inscannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor. Företag som inte levererar fakturor enligt den nya standarden kan, efter upprepade påminnelser, bli ålagda att betala ett vitesbelopp. I Sverige heter standarden som lever upp till lagkraven PEPPOL BIS Billing 3.

Hur förbereder jag mig som leverantör till offentlig sektor?
Offentlig sektor i Sverige har under många år arbetat med att införa e-faktura och är väl förberedda. Sedan 2008 har alla offentliga myndigheter haft krav på sig att kunna ta emot e-fakturor och många offentliga organisationer har idag redan upphandlingskrav om e-faktura.

Stäm av att ditt faktureringssystem stödjer fakturering i PEPPOL-nätverket enligt BIS Billing 3 standard. Självklart erbjuder Grant Thorntons kundportal möjligheten att fakturera via e-faktura enligt standarden.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev