Nyhet

Din tjänstebil kan innebära bonus – eller ökad skatt

Anneli Wahlgren Anneli Wahlgren

Nytt förslag om fordonsskatt:

Funderar du på att skaffa eller byta tjänstebil? Då kan det vara klokt att gå igenom alternativen noga. En utredning har nämligen lämnat förslag om ett bonus-malus-system för fordon. Det innebär att nyinköp av miljöanpassade bilar med inga eller relativt låga utsläpp av koldioxid premieras med en bonus, medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med en högre skatt. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon.

Enligt förslaget som utredningen lämnat kommer den genomsnittliga fordonskatten för en bensindriven personbil att öka från 800 till 3050 kronor. För personbilar som drivs med diesel skulle fordonskatten öka från 2350 till 6850 kronor. Också lättare lastbilar skulle beröras av förslaget, genom att den genomsnittliga fordonskatten skulle öka från 4400 till 13 250 kronor.

Även lätta fordon som inte är nya berörs av förslaget, eftersom man vill sänka gränsvärdet i det koldioxidbaserade fordonsskattesystemet till 95 gram, jämfört med dagens 111 gram.

Stor påverkan på företagets bilkostnader
Förslaget är lagt att gälla från 2018, men redan nu kan det vara klokt att du som företagare ser över alternativen om du funderar på att skaffa eller byta tjänstebil. Förändringen kan komma att påverka företagets bilkostnader i stor grad så det kan vara klokt att ta hjälp för att räkna på kostnadseffekterna.

"Supermiljöbonus"
För nya lätta fordon, med fordonsår 2018 eller senare, föreslår utredningen följande:

  • För fordon som släpper ut 0 gram koldioxid/km kan en bonus uppgå till max 60 000 kronor.
  • För fordon som släpper ut upp mer än 0 gram men max 50 gram koldioxid/km hamnar bonusen på 35 000- 45000kr.
  • En begränsning i förslaget är att bonus endast medges med ett belopp som motsvarar 25 procent av bilens nypris.

Fordonsskatt "malus"
För nyare lätta fordon som drivs med bensin eller diesel är förslaget följande:

  • På utsläpp som överstiger 95 gram koldioxid per kilometer läggs det på en skatt på 80 kronor per gram koldioxid.
  • Detta gäller de tre första åren, därefter sänks skatten till 22 kronor per gram koldioxid.
  • För fordon som kan drivas med alternativa bränslen ligger koldioxidskatten på 11 kronor per gram.