Litteratur

The Thoughts of Chairmen Now

Chairmen now

The Thoughts of Chairmen Now
Boken The Thoughts of Chairmen Now - Wisdom from China's business leaders & entrepreneurs är en ny bok som ger intressanta insikter för företag som gör affärer i Kina, handlar med Kina eller vill skapa affärsrelationer eller etablering i Kina.

- Kina representerar en fantastisk möjlighet för företag, säger Jonathan Geldart, en av författarna till boken. Kina är inte längre en plats för att få saker tillverkade, utan för att få saker sålda. Men, utan förståelse för hur beslutsfattare i näringslivet tänker och ser på handel, kommer företag att få kämpa för att ta tillvara möjligheterna. Västerländska företag behöver bli bättre på att förstå det sätt som kinesiska företagsledare tänker, deras värderingar och prioriteringar.

Beställning
Du kan nu beställa boken The Thoughts of Chairmen Now av Jonathan Geldart.
Priset är 175:- exkl. moms. Bokmomsen är 6 %. Totalpriset inkl. moms är 185:-, varav 10:- är moms.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.

* Obligatoriska fält