Litteratur

Extern vd, så lyckas du!

Extern vd

Extern vd, så lyckas du!
Denna bok belyser de utmaningar som är förknippade med att vara extern vd i ägarledda företag. Författarna Agneta Olsson och Annika Hall har förenat teori och praktik och samtidigt lyckats täcka in såväl ägarnas som vd:s situation. Inför en rekrytering av en extern vd till ett ägarlett företag är denna bok perfekt del i förberedelsearbetet. Detta både för ägare och blivande vd.

Beställning
Nu kan du få köpa den nyutgivna boken "Extern vd - så lyckas du" för 282:- exkl. moms. Bokmomsen är 6%. Totalpriset inkl. moms är 300:-, varav 18 kronor är moms.

Boken beskriver 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.