Litteratur

Årsredovisning enligt K2

Eva Törning Eva Törning

Årsredovisning enligt K2
K2-regelverket är en ny typ av normgivning, i och med att det innehåller ett stort antal regler. Denna bok ger dig en mer fullständig bild av den svenska redovisningen utifrån K2:s perspektiv.

Boken inkluderar därför även klassificeringsfrågor enligt BAS-kontoplanen (eftersom K2 saknar definitioner), men även hur de specifika regler som återfinns i K2 får eller inte får tillämpas enligt K3. Innehållet baseras på den fullständiga version av K2 för aktiebolag som publicerades 2011 med tillägg för den justering av avskrivningsmetoden som Bokföringsnämnden gjorde 2014.

Beställning
Priset är 350:- exkl. moms.

Skicka ett e-mail till christine.westerberg@se.gt.com, där du anger din leveransadress, dit vi skickar boken samt fakturan. Betalningsvillkor är 15 dagar från fakturadatum.