Deklaration

Undvik upptaxering/tillägg vid skattemässiga underskott

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Om ditt bolag har ett skattemässigt underskott finns det ingen tidpunkt som detta senast måste vara utnyttjat. Däremot finns det spärrar för att begränsa handel med bolag vars enda värde är det skattemässiga underskottet, spärrar som påverkar möjligheten att utnyttja föregående års underskott vid en ägarförändring.

En ägarförändring sker när ett bolag eller fysisk person, eller en gruppering av dessa, kontrollerar mer än hälften av rösterna i underskottsbolaget. Hantering av föregående års skattemässiga underskott vid ägarförändringar är komplicerad och är en av de främsta orsakerna till upptaxering och skattetillägg.

Om du inte vill riskera skattetillägg och upptaxering är det viktigt att du hanterar det skattemässiga underskottet rätt i deklarationen. Det finns även en risk för att tappa ett underskott om du glömmer bort att ta upp det. Missar du att ta upp ett underskott och det inte går att ompröva deklarationen är underskottet förlorat.

En beloppsspärr gör att hela det underskott som överstiger den dubbla köpeskillingen faller bort. Innan beräkningen ska köpeskillingen minskas med tillskott som underskottsbolaget fått ägarförändringsåret och de två föregående beskattningsåren. Underskottet som blir kvar efter beloppsspärren spärras mot koncernbidrag från det köpande bolaget. Koncernbidragsspärren gäller under fem beskattningsår efter ägarförändringsåret.

Om ditt bolag har ett underskott från föregående beskattningsår och får bestämmande inflytande över ett annat bolag, eller nybildar ett bolag, så koncernbidragsspärras underskottet. Spärren gäller mot det nya bolaget i koncernen.