Deklaration

Schablonintäkter i deklarationen

Sofia Andersson Sofia Andersson

Om du har fondandelar, ett investeringssparkonto eller bostadsuppskov beskattas du för en schablonintäkt, som normalt är förtryckt i din deklarationsblankett. Fondandelar och investeringssparkonto beräknas av din bank eller ditt fondbolag och bostadsuppskov beräknas av Skatteverket.

Fondandelar
Schablonintäkten är från den 1 januari 2016 0,4 % av värdet av dina fondandelar. Skatten är 30 % av schablonintäkten, vilket motsvarar 0,12 % av fondandelarnas värde.

Investeringssparkonto
Schablonintäkt 1,4 % av kapitalunderlaget.

Bostadsuppskov
Schablonintäkt är 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari 2016.