Deklaration

K2 och K3 – minimera justeringar av deklarationen

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Om bolaget redovisar enligt K2 ska du tänka på följande vid redovisningen för att minimera justeringar i deklarationen:

  • Skriv av inventarier på fem år
  • Kostnadsför kostnader som omfattas av utvidgade reparationsbegreppet, detta är tvingande när bolaget drar av kostnaderna direkt i deklarationen.
  • Skriv av byggnader i enlighet med Skatteverkets allmänna råd
  • Skriv av nyttjanderättshavares förbättringar på 20 år
  • Skriv av markanläggningar på 20 år

Om bolaget redovisar enligt K3 ska du tänka på följande vid redovisningen för att minimera justeringar i deklarationen:

  • Gör komponentindelning, hävda att den är i enlighet med den ekonomiska livslängden
  • Redovisa inte finansiell leasing av inventarier i juridisk person
  • Använd inte det utvidgade reparationsbegreppet