Deklaration

Nya regler för uppskov vid försäljning av privatbostad

Sofia Andersson Sofia Andersson

Har du sålt din bostad efter den 21 juni 2016 kan du få uppskov med att betala skatten på hela vinsten. För bostadsförsäljningar som gjorts innan den 21 juni 2016 får du uppskov med beskattningen på en vinst upp till 1 450 000 kr.

Även om den nya bostaden köps till ett lägre pris än vad du sålde din gamla bostad för finns möjlighet till uppskov med beskattningen av vinsten. För bostadsförsäljningar som gjorts från och med den 21 juni 2016 gäller att uppskovet får uppgå till en viss kvotdel av vinsten på den sålda bostaden.

Reglerna kan beskrivas genom följande exempel:

• Du säljer din gamla bostad för 1 000 000 kr och gör en vinst på 300 000 kr.

• Du köper en ny bostad för 800 000 kr. Den nya bostaden kostar 80 procent av vad den gamla bostaden såldes för. Därmed får också 80 procent av kapitalvinsten skjutas upp för beskattning.

• En uppställning skulle se ut på följande sätt: 300.000 x (800.000 / 1.000.000) = 240.000 kronor.

• Av vinsten får du uppskov med 240 000 kronor. Du måste alltså beskatta 60 000 kronor direkt.