Deklaration

Moms för enskilda näringsidkare

Sofia Andersson Sofia Andersson

Du som är enskild näringsidkare, med en skattepliktig omsättning som inte överstiger en miljon kronor, ska som utgångspunkt redovisa momsen en gång per år i en momsdeklaration. Om omsättningen överstiger en miljon kronor ska momsen istället redovisas kvartalsvis.

Momsdeklarationen för dig med beskattningsår som redovisningsperiod ska vara inlämnad den 12 maj, alternativt den 26 juni 2017 om du har byråanstånd. Notera att samma datum gäller för betalning av momsen, dvs. den 12 maj respektive den 26 juni. Särskilda regler gäller om du bedriver EU-handel.

Du som har en omsättning som överstiger en miljon kronor och som redovisar momsen kvartalsvis ska redovisa och betala momsen senast den 12:e i andra månaden efter kalenderkvartalets utgång. Har du beskattningsår som redovisningsperiod och under året upptäcker att din skattepliktiga omsättning kommer överstiga en miljon kronor måste Skatteverket meddelas om detta inom två veckor från det att omsättningen överstiger en miljon kronor.

Undvik förseningsavgift
Om momsdeklarationen inte lämnas in i tid kan Skatteverket lägga på en förseningsavgift om 625 kronor. Det är i vissa fall möjligt att få dispens att lämna momsdeklarationen senare utan att betala förseningsavgift. En ansökan om dispens ska finnas hos Skatteverket senast samma dag som momsdeklarationen skulle ha lämnats in. Beviljande av anstånd kan exempelvis lämnas om du anlitat deklarationshjälp (s.k. byråanstånd), om du är sjuk eller om du råkat ut för ett allvarligt datafel.

Periodisk sammanställning
Observera att du utöver momsdeklaration även ska lämna periodisk sammanställning om du säljer varor eller tjänster till andra EU-länder. Den periodiska sammanställningen lämnas månadsvis eller kvartalsvis. Säljer du varor till andra EU-länder ska den periodiska sammanställningen lämnas månadsvis, medan den periodiska sammanställningen istället ska lämnas kvartalsvis om du säljer tjänster till andra EU-länder.