Deklaration

Ägare i ett fåmansföretag? Se över din skattesituation

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Deklarationstider är ett bra tillfälle för dig som fåmansföretagare att se över din skattesituation. Har du gjort en utdelning eller sålt aktierna och gjort en kapitalvinst under 2016? Då måste du i årets deklaration antingen lämna in blankett K10 eller K12, beroende på om dina aktier är kvalificerade eller icke kvalificerade.

Om dina aktier är kvalificerade innebär det att utdelning och kapitalvinster beskattas till 20 procent inom ett visst gränsbelopp. Om aktierna är okvalificerade beskattas utdelning och kapitalvinster till 25 procent. Avgörande för om aktierna är kvalificerade eller okvalificerade är hur aktiv du som ägare eller närstående till dig varit i bolaget.

Förbered dig för nya regler
I november 2016 lämnades ett förslag om nya regler för delägare i fåmansföretag. Syftet med förslaget är att begränsa möjligheterna till inkomstomvandling, som ska medföra ökade skatteintäkter. Om förslaget blir verklighet, kommer möjligheten att ta lågbeskattad utdelning försämras. Skattesatsen kommer troligen höjas från 20 procent till 25 procent. Därför finns det särskilt stor anledning att se över din skattemässiga situation om du är delägare i ett fåmansföretag. Dessutom har du då chansen att göra rätt bedömning av dina aktier om de nya reglerna träder ikraft.