Case

Få tid att reflektera i vd-rummet

Framgång kräver tid för reflektion. Därför har Grant Thornton startat vd-rummet, ett stimulerande och interaktivt rum för personliga diskussioner där du kan jobba med ditt företags strategier, finansiella frågor och ledarskapsfrågor, utan att störas av dagliga, operativa frågor.

Vd-rummet hjälper dig att tänka klart både kring dina direkta frågor, men även kring dina ambitioner och mål. Dessutom får du möjlighet att reflektera över och utmana de befintliga strategierna. Du ges möjlighet att utmanas i ditt nuvarande tänk för att få nya värdefulla insikter inom viktiga strategiska frågor och finna lösningar som kan hjälpa ditt företag att uppnå uthållig utveckling och tillväxt. Vd-rummet finns på Grant Thorntons kontor i Stockholm.

Kontakta CEO-room@se.gt.com för mer information eller för att boka in en workshop. För att ge förutsättningar för reflektion och fritt tänkande är det helt kostnadsfritt.