Case

Effektivt planerad framgång

Kaustiks webbtjänst Aiai förenklar planering och administration för assistansbolag och deras kunder. Bolaget erbjuder även liknande lösningar för HVB-hem, LSS-boenden och hemtjänst.

Erik Ljungberg, som grundade bolaget, var själv brukare av assistans eftersom han var rörelsehindrad till följd av en muskelsjukdom. Han märkte hur mycket tid både han själv och hans assistenter behövde lägga på administration och funderade på hur de skulle kunna effektivisera och ägna tiden åt mer relevanta saker. Han startade bolaget för att utveckla en produkt som skulle hjälpa såväl assistansbolag som brukare. Erik var engagerad i att på olika plan synliggöra och underlätta för funktionsnedsatta i samhället. Han gick bort 2012, men den personliga kunskapen och engagemanget finns kvar i bolaget.

– En fjärdedel av oss som jobbar i bolaget har eget behov eller en anhörig med behov av assistans. Det gör att vi enkelt kan sätta oss in i brukarens  situation och kan utveckla verksamhetsstöd som underlättar vardagen för vår kund, berättar Magnus Crossner som ansvarar för marknad/produkt och strategisk affärsutveckling.Han är även huvudägare och sitter i bolagets styrelse. 

Bild: Kaustiks vd Oskar Svarfvar

– Vi är förhållandevis små, men  fokuserar och gör bra ifrån oss. De som väljer att arbeta hos oss ser att vi vill mer, har samhällsengagemang och är värderingsstyrda. Vi har märkt att det gör oss mer attraktiva som arbetsgivare, säger vd Oskar Svarfvar.

Tillväxt inom kärnområdet
Aiai har i dag 40 000 användare och Kaustik har fått förfrågningar från flera branscher om att utveckla lösningar även för dem. Men bolaget vill hålla  sig till de områden där de har kunskap och engagemang. Siktet är istället inställt på tillväxt inom kärnområdet och närliggande branscher samt i utlandet.

– Utlandssatsningen hänger delvis samman med att vi följer med kunder som etablerar sig där. Men vi har också en nischad produkt som bör vara intressant på marknader som liknar Sverige, säger Oskar.

Kaustik har haft en god kundtillströmning och har ökat både antalet anställda och sin omsättning. Den goda tillväxten, 1 836 procent 2011–2014, gjorde att bolaget vann Di Gasell i Västra Götalands län och kom tvåa på riksnivå 2015. Andra plats blev även placeringen i Sweden Technology Fast 50, Deloittes oberoende ranking av Sveriges snabbast växande teknologiföretag. En tredje utmärkelse samma år kom från Mynewsdesk, som utsåg Kaustik till vinnare i "Årets Nyhetsrum" i kategorin Hälsa, sjukvård och forskning.

Fakta om Kaustik

- Grundades 2009.
- Har cirka 20 anställda.
- Omsättning: 25 miljoner kronor 2014/2015 (brutet räkenskapsår).
- Resultat efter finansiella poster: 5,5 miljoner.

Vd-skifte för fortsatt tillväxt
Kaustik har tidigare skött sin ekonomifunktion internt men ville ta hjälp utifrån för att bland annat få bättre kontroll över nyckeltal att styra verksamheten mot.

– Vi valde partner omsorgsfullt. En stor anledning till att vi valde Grant Thornton är att de verkar på många ställen i världen, och vi har ambition att växa på nya marknader. Med sin inriktning på ägarledda bolag har de också haft mycket erfarenhet att tillföra och ett spännande och bra samarbete har vuxit fram. Vi uppskattar att Grant Thornton bjuder på så mycket kunskap, inte minst genom de öppna seminarierna, litteraturen och tillgången till ett kontaktnät som har gett oss stort utbyte, säger Magnus.

– En annan fördel är att Grant Thornton strävar efter att effektivisera och kvalitetssäkra sitt arbete, bland annat genom Webbkontoret och den nya kvittotjänsten. Vi vill ju också effektivisera i syfte att frigöra tid åt vår kund. Vi tänker lika, vilket givetvis är attraktivt, säger Oskar.

Kaustik har på senare år lyft arbetet med verksamhetsutveckling på ett mognare sätt, bland annat genom en ny arbetsordning. En del i det är att Magnus, som tidigare var vd, klev åt sidan.

Bild: Magnus Crossner, ansvarig för marknad/ produkt och strategisk affärsutveckling samt huvudägare av Kaustik– Vi letade länge efter en affärs- och utvecklingsorienterad vd. Vi har en tydlig tillväxtstrategi, där vi bland annat riktar in oss mot nya länder och affärsområden. Då måste man ha rätt resurser, där fann vi att vi måste stärka organisationen. En annan anledning, som Grant Thornton öppnade våra ögon för, var svårigheten att hålla isär rollerna som ägare/styrelse/vd/ operativt ansvarig. Jag satt tidigare på alla positionerna men det är ingen sund situation om man har ambitioner; det blir oftast en begränsning i möjligheten att expandera. Nu arbetar jag med strategiplanering och i styrelsen, och Oskar har kommit in som extern vd, säger Magnus.

Han påpekar att det gäller att inse sina begränsningar, annars finns risken att företagets utveckling stagnerar, eller vänds nedåt.

– Många företag byter vd när det börjar gå dåligt – vi ville växla när det gick bra. Kaustik fattade tidigt beslutet att arbeta som ett större företag.

– Vi satte mål där vi förutsåg att vi skulle nå den position vi har nu. Policyer, rutiner och styrdokument kändes lite töntigt i början, men de har varit till stor nytta både under resans gång och i dag. En framgångsfaktor, säger Magnus.

– Bolaget har vuxit organiskt, rekryterat, haft sunda finanser och inte lånat. Vi har varit försiktiga. Då går det inte fortast, men man har kontroll över tillväxten och vart man är på väg, säger Oskar.

Han poängterar att för företagets bästa måste man skapa rätt förutsättningar och ha ett moget tänk bakom förändringar. Det gäller att se över vilka resurser och kompetenser som behövs i dag, om ett år, om två år ... Man måste ligga i takt för att inte gå miste om marknadspotential.

Kunskap gagnar alla
Att såväl grundaren som ett flertal av de nuvarande aktiva i Kaustik har egen erfarenhet av assistans och kringliggande frågor gör att de har gott om kunskap att dela med sig av. Det sker bland annat genom en tidning samt en akademi där kunderna bjuds in till seminarier och workshops om  exempelvis lagar och regler inom assistansområdet. Bolaget har även agerat remissinstans gentemot Försäkringskassan.

Assistansmarknaden står inför intressanta förändringar. I år sker till exempel en övergång till att assistansersättningen betalas ut i efterskott, hittills har det gjorts i förskott. Kaustik, Försäkringskassan och Grant Thornton har tillsammans anordnat seminarier om detta och andra utmaningar inom branschen.

– Intresset är enormt. Bolagen behöver kunskap för att kunna styra sin verksamhet rätt i tid, säger Magnus.

För att på ett tydligare sätt kunna påverka samhället i stort arrangerar Kaustik även en mötesplats under Almedalsveckan.

– Vi är arrangör och bjuder in talare som har något viktigt säga. Syftet är att öka förståelsen och medvetenheten om hur viktig assistans och  tillgänglighet är för individen och samhället i stort, avslutar Oskar.

Bolag i assistansbranschen - agera nu!

Från och med oktober 2016 går Försäkringskassan över till efterskottsutbetalning av assistansersättning. Denna förändring får troligen stora konsekvenser för branschen och många bolag väntas få en ansträngd likviditet. .

Dagens Industri utser varje år de snabbast växande företagen i Sverige, DI Gaseller. Gasellerna är företag som ingår i näringslivets mellanskikt. Varje höst korar DI även Sveriges Supergasell, det företag som vuxit snabbast i hela Sverige under den senaste fyraårsperioden. Grant Thornton deltar i Gasellkonferenser och Gasellträffar runt om i landet.
Vårt samarbete med Di Gasell