Case

”Det var bara Grant Thornton som kunde erbjuda helheten”

Hans Lönnerstam Hans Lönnerstam

People Productions Sweden (PPS) har utsetts till Gasellföretag sex gånger. Bolaget visar tillväxt år efter år och förbereder sig nu för nästa steg. För att kunna ägna sig helhjärtat åt sin affär och utveckla verksamheten har de sedan starten outsourcat sin ekonomihantering. När de var i behov av en ny samarbetspartner föll valet på Grant Thornton.

Bild: Kalle Olby, grundare och affärsutvecklingschef på PPS- Grant Thornton är kundorienterade och förändringsbenägna, en kombination som vi uppskattar. Dessutom var Grant Thornton det enda företaget som kunde erbjuda en helhetslösning som inkluderade lönehantering, berättar Kalle Olby, grundare och affärsutvecklingschef på PPS.

People Productions Sweden består av Lärarförmedlarna, som förser skolor, förskolor och utbildningsföretag med vikarier samt Pionjären, som bedriver förskoleverksamhet. Bolaget har vuxit organiskt sedan start, med egen kraft och eget kapital. Idag är Lärarförmedlarna Sveriges största förmedling av vikarier till skolor och förskolor.

- Vårt mål är att leverera vikarier med högsta kvalitet. Samtidigt måste det gå otroligt snabbt eftersom vi förmedlar över 700 vikarier varje månad, säger Kalle.

Outsourcar ekonomihanteringen
PPS har sedan starten haft ekonomihanteringen outsourcad. I takt med den ökade tillväxten började de under 2014 leta efter en ny samarbetspartner som kunde hantera hela företagets ekonomi.

-Bild: People Productions Sweden Vi verkar i en bransch med fasta, upphandlade kostnader och enda sättet för oss att vara lönsamma är att ha extrem koll på våra overheadkostnader. Det kan vi bara ha med hjälp av en ekonomileverantör som är öppen för en automatiserad process i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom ökar vårt behov av rådgivning i takt med att vi växer.

Grant Thornton sköter idag allt inom löpande bokföring, redovisning och stöttar dessutom i frågor som rör till exempel moms och skatt. Dessutom har Grant Thornton hand om lönehanteringen.

- Vi har en ganska komplex löneprocess där vi i dagsläget hanterar nästan 800 löner varje månad; en siffra som dessutom ökar hela tiden. Vi är beroende av en leverantör som kan ta hand om detta och Grant Thornton var de enda som kunde erbjuda helheten, säger Kalle.

Den digitala ambitionen är viktig
Kombinationen av ett bra elektroniskt system och en gedigen kunskap var avgörande när PPS valde Grant Thornton.

- Många säger att de har tekniska lösningar, men har sedan svårt att visa hela transaktionen, från ax till limpa. Grant Thornton ger oss en helhet. Det är också avgörande att dem vi jobbar med har en ambition att fortsätta utveckla sina tjänster, inte bara lägga ett digitalt filter på allt.

Kalle rekommenderar gärna Grant Thornton till andra företag och trycker främst på att det finns en kunskap och kompetens att fördjupa sig i detaljerna. Som entreprenörsdrivet företag är det just det PPS behöver för att kunna ägna sig åt att göra affärer. Kalle säger också att Grant Thornton tillför medvärde till dem som kund genom sina kurser och seminarier.

- Det vi har hittat i Grant Thornton är ett företag som tänker likadant som oss, som vill utvecklas och som har en vilja att möta framtiden och den förändring som sker, summerar han.