Case

”Ägaren måste ha en plan”

En extern vd kan få ett ägarlett företag att lyfta och öka i värde. Men för att lyckas krävs noggranna förberedelser och ett tydligt vd-uppdrag.

Ofta förstår ägaren inte vilken tyngd orden har. Går ägaren emot sin vd skapas en stor osäkerhet i organisationen. Det säger Agneta Olsson som driver företaget Chair Management och är författare till boken Extern vd – så lyckas du. Hon talar av egen erfarenhet. Under ett år var hon som första externa person vd för ett ägarlett företag. Agneta Olsson fick den hårda vägen lära sig hur svår uppgiften kan vara, särskilt utan tillräckliga förberedelser. Ägarna arbetade kvar och blev med sitt kunskaps­övertag de ledare som medarbetarna vände sig till och hade förtroende för. Förutom operativa roller satt de också i företagets styrelse, något som ytterligare försvårade Agneta Olssons arbete.

− Själv skulle jag ha lyssnat in kulturen bättre, säger hon och tillägger att hon kom från en storföretagskultur och underskattade skillnaden mot det lilla företaget, något som återspeglades i allt från graden av strategiskt tänkande till fokus på effektivitet och mailkultur.

Hon är knappast ensam om sin erfarenhet. Det finns många falluckor för de företag som funderar på att ta in en chef utifrån. En av de viktigaste sakerna att tänka på är att ägaren, praktiskt och känslomässigt, verkligen har förberett sig på att lämna över rodret i företaget.

– Det är ett stort och känslosamt beslut att lämna. Ägaren måste ha en plan för vad dagarna ska ägnas åt istället. Risken är annars att det blir tomt, ägaren hamnar i en identitetskris och då är det lätt att man inte släpper taget, säger Agneta Olsson.

Hennes erfarenhet är att företagens fokus ligger på rekryteringsdelen och att man glömmer andra förberedelser, som att ta fram tydliga ägardirektiv, ge ett tydligt vd-uppdrag och aktivera styrelsearbetet.

– För att styrelsen ska fungera behöver man dels ta in externa styrelseledamöter inklusive ordföranden, dels se till att styrelsearbetet verkligen fokuserar på det som är styrelsefrågor − inte rena ägarfrågor eller operativa delar.

Hon rekommenderar också företag som överväger att ta in en person utifrån att göra en "kulturell due diligence", där man genom intervjuer med personalen snabbt kan ge den externa vd:n en inblick i företagskulturen och därmed en flygande start.

I många lägen är det samtidigt en stor fördel att få in en extern person som leder företaget. Man kanske går in i en ny fas − företaget växer, går in på exportmarknader, utvecklar ny teknik − där ägarens kompetens inte är tillräcklig. Barnen kanske är för unga för att ta över och då behövs en extern vd under en övergångsperiod. En tredje situation är om företaget står inför en försäljning.

– Ofta ökar värdet på bolaget om man har haft en extern vd. Det är inte lika bundet till ägaren och därmed inte lika sårbart. Dessutom blir det ofta mer transparent och bättre dokumenterat om det leds av en person utifrån.

Många start-ups är överhopade av arbete och vill ofta ta in en extern vd för att minska arbetsbelastningen. Men samtidigt är man kanske inte så villig att lämna över ansvaret för att leda hela företaget.

– Är man inte det är det bättre att ta in en vice vd, som ansvarar för delar som administration och personal.

Agneta Olsson är idag bland annat interim-vd och operativ rådgivare till ägaren i ett företag i Göteborg, ett uppdrag som förberetts "by the book" med ägardirektiv och ett tydligt vd-uppdrag. Modellen med en tillfällig vd är något som fler ägarledda företag borde använda sig av, menar hon. Med rätt person och tydlig uppdragsbeskrivning kan den vara den optimala vägen – företaget förbereds successivt för en permanent extern vd och man binder inte upp sig i en lösning innan man är helt säker.

– Som interims-vd ingår du inget äktenskap, vi är bara särbos. Och just den friheten gör att båda parter måste anstränga sig lite mer för att ha kvar "förhållandet".

Fem förberedelser när du ska rekrytera extern vd:

  • Tydligt ägardirektiv
  • Tydligt vd-uppdrag
  • Extern och erfaren styrelse och ordförande
  • Tydlig ny roll för avgående vd
  • Kulturell due diligence – för att vd ska förstå företagskulturen