Branschnyhet

Trendspaning: Hållbara affärsidéer är här för att stanna

Markus Håkansson Markus Håkansson

Att kunna erbjuda ekologiska och hållbara produkter i dagligvaruhandeln blir allt viktigare. Detta gäller självklart för befintliga aktörer i delar av eller i hela sortiment. Men det som är mest spännande är de nya aktörer på marknaden som erbjuder hela butiker, med stor yta, med ett sortiment som är upp till 80 % ekologiskt och 100 procent hållbart.

Jag tänker närmast på butikskedjan Paradiset som har en expansiv strategi. Något som tidigare varit ovanligt för den här typen av butiker och de stora livsmedelskedjorna har stått ohotade.

Även underleverantörer, som till exempel dadelimportören Yammo, är intressanta eftersom de finner avsättning för allt det som de importerar och vars sortiment är 100 procent ekologiskt och 100 procent hållbart. Prisläget på sådana produkter är högre och det är uppenbart att kunden nu söker något mer än bara bästa pris.

Kommer dagligvaruhandeln att få omvärdera sin bild av vad kunden vill ha nu när de nya aktörerna kommer? Hur många fler kommer det? Man kan fråga sig vad det egentligen är som händer. Min bedömning är att de företag som lyckas sätta hållbara mål och som har kraften att sjösätta en hållbar strategi tillsammans med en fungerande dialog med kunder, medarbetare och samhället i övrigt lyckas bättre än andra företag.

De har också lättare att anskaffa kapital för att sjösätta nya idéer. Det i sin tur beror på att investeringar kräver avkastning, och hållbara affärsidéer är de som bär minst risk i dagsläget.

Kommer läget att gå tillbaka? Knappast! Hållbara affärsidéer är här för att stanna. Det är det nya sättet att driva företag på och man kan tydligt se hur dessa idéer tar över mer och mer.