Branschnyhet

Se möjligheterna med nya livsmedelsstrategin

Markus Håkansson Markus Håkansson

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första strategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Nu har regeringen presenterat prioriterade åtgärder som ska genomföras i ett första led.

Hela näringslivet står inför en rad olika utmaningar kopplat till Agenda 2030 och FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Som ett led i detta kommer en rad omvälvande förändringar från regeringens håll och nu har turen kommit till livsmedelsbranschen.

Slutsatsen är enkel! De entreprenörer som har förstått att hållbart företagande är det som ger flest överlevnadspoäng har en enklare anpassning. Det fordrar inte lika stor, ibland ingen, strukturell omställning och färre investeringar. Att greppa detta och driva en kontinuerlig anpassning är nyckeln till ett framgångsrikt företagande.

Regeringens strategi omfattar hela livsmedelskedjan. Bland annat ska den leda till att konsumenterna ska ha bättre möjligheter att, oavsett bakgrund, göra medvetna val.

Här vill jag särskilt flagga för digitaliseringens betydelse. Vad händer till exempel med de företag som marknadsför en produkt som i ett enkelt klick kan väljas bort av den digitalt shoppande slutkonsumenten för att den inte anses vara socialt eller miljömässigt hållbar? Och hur ska detta mötas om "klicken" är några hundra tusen och sker samma dag? Det behöver inte närmare förklaras att det företag som har en hållbar affärsmodell löper betydligt lägre risk framöver.

När jag föreläser inom ämnet hamnar jag ofta i olika diskussioner där argumenten bygger på att omvärlden borde anpassa sig till företagen. Senast handlade det om matsvinn, som för övrigt också är en av åtgärderna från regeringen.

Jag tror dock att det är säkert att säga att det är företagen som kommer att anpassa sig även i denna frågan. De som ser det som en möjlighet tar marknadsandelar och står sig bättre i konkurrensen. Därför måste företagen nu följa efter och sätta upp sina hållbarhetsmål.