Branschnyhet

Livsmedel - branschen med högst tillväxt i Sverige

Martin Larsson Martin Larsson

Under perioden 2007 till 2014 har livsmedelsindustrin ökat med 22 procent. Det finns ingen annan bransch i Sverige med lika stor procentuell tillväxt. Detta vittnar även antal nystartade företag om: under de senaste åtta åren har antalet nystartade företag ökat med i genomsnitt 2,5 procent per år. Under 2014 var ökningen närmare fem procent, vilket innebar cirka 4 000 nya entreprenörer inom livsmedel.*

Eftersom Grant Thorntons fokus är just ägarledda entreprenörsbolag så är det inte så konstigt att vi brinner för livsmedelsbranschen! Som ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultbolag har vi lång erfarenhet av att jobba med ägarledda livsmedelsbolag – allt ifrån större internationella livsmedelsproducenter till mindre butiker. Därför startade vi 2015 en branschsatsning inom just livsmedel.

Inom branschgruppen har vi samlat kompetens för att frigöra livsmedelsföretags potential att växa vilket har inneburit alltifrån rådgivning vid ägarförändringar, uppköp och förvärv samt beslutstöd till rådgivning inför en utlandsetablering. Vi hjälper dig och ditt företag med alltifrån affärsplaner och riskanalyser till situationsanpassad, kvalificerad rådgivning.

Livsmedelsbranschen kännetecknas idag av värdeord som hållbarhet, hälsa, närodlat, digitalisering och ekologi. Samtidigt har vi ett skifte där fler går från animaliskt protein till att i större utsträckning äta vegetabiliskt protein. Dessa trender avspeglar att livsmedelsbranschen idag är en snabbrörlig bransch där utbud och efterfrågan ständigt förändras med trendkänsliga konsumenter.

*Källa: Livsmedelsföretagen