Branschnyhet

Kan mer pengar gå till själva rörelsen om momslagen ändras?

Annika Nordqvist Annika Nordqvist

Just nu pågår en stor reform av den svenska momslagen. För ideella föreningar är detta särskilt intressant när det gäller kanslisamverkan, alltså kostnadsdelning av interna tjänster. Dagens momsregler för interna tjänster är svåra att tillämpa i praktiken, men Grant Thorntons momsexperter hoppas att en förändring är på gång. Det skulle innebära en stor effektivisering för ideella föreningar och att mycket pengar istället kan omfördelas till rörelsen.

Det finns idag en regel i momslagen som tillåter tjänster utan moms mellan organisationer. Alla EU-länder måste ha denna enligt EU:s momsdirektiv, men den svenska lagstiftarens tolkning och praxis gör att momsfriheten är svår att tillämpa i praktiken. Det gäller nämligen inte om motsvarande tjänst kan köpas ute på stan, då en konkurrenssituation uppstår. Än så länge har regeln endast tillämpats mellan fackförbund i Sverige, där tjänsterna varit väldigt specifika.

Vad säger EU:s momsdirektiv?
Enligt EU:s momsdirektiv ska tillhandahållande av tjänster inom fristående grupper (en grupp av till exempel ideella föreningar eller företag som bildats i syfte att samarbeta och fördela kostnaderna) undantas från moms under särskilda förhållanden. De fristående grupperna ska bedriva momsfri verksamhet och tjänsterna ifråga ska vara direkt nödvändiga för verksamheten.

Under hösten 2017 kom EU-domstolen med tre domar som alla säger att undantaget endast omfattar momsfria verksamheter av allmänintresse. Det kan till exempel vara tjänster inom sjukvård, undervisning, idrott, kultur och organisationer såsom ideella föreningar. Men undantaget för interna tjänster har alltså tillämpats i mycket liten omfattning i Sverige, eftersom konkurrenssnedvridning ofta anses ha uppstått.

Exempel
En riksförening har fem regionföreningar och tio lokalföreningar. De små föreningarna har behov av en administrativ funktion på deltid, men har inte råd att anställa någon, utan köper in tjänster från andra föreningar. Här hade alla lokalföreningar kunnat dela på en centraliserad funktion. Men med dagens regelverk måste då den föreningen där funktionen är anställd, fakturera detta till de andra föreningarna med moms, utan att den köpande föreningen har avdragsrätt.

- Vi jobbar med många ideella föreningar och ser att de skulle kunna effektivisera sin kanslisamverkan, men lagregeln tillämpas för snävt. Vissa struntar i reglerna eller känner helt enkelt inte till dem, vilket inte är bra. Och många anställer samma personal på flera ställen för att slippa fakturera emellan. Andra får försöka "hitta på" arbetsuppgifter för att kunna erbjuda en tillräckligt omfattande tjänst. Det skulle alltså kunna gå att effektivisera mycket och pengarna skulle kunna gå till rörelsen istället, säger Annika Nordqvist.

- Förhoppningen är att reformen av momslagen nu ska få upp de här bestämmelserna på agendan för att se om den svenska lagstiftaren ska ändra om. Är det så att vår lag är strängare än EU-direktivet? Vi jobbar med att påverka de föreningar vi jobbar med, att de sätter sig in i frågan för att kunna vara med och påverka. För det är tufft att juridiskt driva ett case. Men det finns en stor vinning här för svenskt föreningsliv, därför tycker vi att det är synd att det finns en lag som i praktiken inte går att tillämpa, säger Lena Westfahl.