Branschnyhet

K3 eller K2 - har ni valt rätt?

Eva Törning Eva Törning

För mindre stiftelser och ideella föreningar ska valet av regelverk – K3 eller K2 – vara gjort innan böckerna stängs. Vid brutet räkenskapsår finns det alltså fortfarande tid kvar att bestämma sig. För övriga skulle valet ha gjorts vid årsskiftet. Vår expert Eva Törning ger några snabba tips inför beslutet och uppmanar dig redan fattat ett beslut, men som vill byta, att kontakta din redovisningskonsult eller revisor snarast.

  • Det är storleken på föreningen som styr om det ska upprättas årsbokslut eller årsredovisning enligt lag. Det kan också finnas bestämmelser i stadgarna som kräver årsredovisning utan att det finns ett lagkrav på ett sådant dokument.

  • Stiftelser ska normalt upprätta årsredovisning enligt lag. I de fall en årsredovisning ska upprättas måste denna upprättas antingen enligt K3 eller K2.

  • Om valet mellan K3 och K2 ska göras nu, utgå från att K3 är det som ligger närmast det som görs idag. För de som väljer nu mellan K3 och K2 är det en marginell skillnad i notupplysningar mellan K3 och K2.

  • Om styrelsen mot förmodan inte diskuterat detta redan är det hög tid att ta tag i beslutet!

    Kontakta din redovisningskonsult eller revisor för att få hjälp. Du kan också gå in på www.frii.se för att hitta riktlinjer och få bra tips.