Branschnyhet

Har du koll på reglerna för köldmedier?

Lars Eric Sundström Lars Eric Sundström

Sedan 1 januari 2015 gäller nya EU-regler för vilken köldmedia som får användas i butikernas kyl- och frysdiskar. Successivt måste du som handlare gå över till alternativ som är bättre för miljön.

Freongaser påverkar ozonskiktet negativt och är idag helt borta som verksam gas på marknaden. Fokus är nu istället på kylmediets påverkan på växthuseffekten. Den första januari 2020 får man varken fylla på med gamla köldgaser eller köpa utrustning vars konstruktion bygger på eller innehåller dem. Nu gäller istället koldioxid i första hand.

Om växthuspåverkan från koldioxid har index 1, så har den vanligt förekommande gasen R404A index 3 922. Det innebär att gasen påverkar växthuseffekten nästan 4 000 gånger mer än koldioxid! Nu pågår en utslussning av gamla köldmedier och målsättningen är att växthuspåverkan år 2030 ska vara nere i 21 procent av dagens nivå.

Vad ska du som handlare tänka på:

Som handlare är det viktigt att du känner till vad som gäller. Både för miljöns skull och för att inte riskera felinvesteringar i din verksamhet.

  • Är dina kyl- och frysaggregat gamla och du funderar på att investera i nya? Se till att köpa en frys med de nya köldmedierna som innehåller koldioxid istället för de gamla köldgaserna. Några aktuella exempel på alternativ är köldmedia R407F, R448A eller R449A.

  • Har du nyligen bytt din anläggning och har de gamla köldmedierna? Om anläggningen inte läcker gas eller behöver fyllas på, har anläggningen inte någon negativ växthuspåverkan. Men kom ihåg att anläggningen inte längre får fyllas på efter 2020.

Stor investering
För mindre handlare är total konvertering en stor investering. Där kan det handla om investeringar upp till en miljon kronor. För större butiker kan det röra sig om investeringar i storleksordningen två till fyra miljoner kronor. Erfarenheten visar dock att många handlare istället kanske tar ett helhetsgrepp och byter ut hela maskinrummet inklusive kyl- och frysinredningen. Då kan det handla om belopp i storleksordningen tio miljoner kronor.

Tänk på att förbereda investeringen i god tid eftersom du kan hamna i en situation där det blir problematiskt att få låna pengar till investeringen. Detta eftersom du inte kan kalkylera med högre volym eller förbättrad lönsamhet. Många butiker har redan idag också modernare kyl- och frysar med förhållandevis låg elförbrukning. För dessa innebär det heller ingen större inbesparing av el. Det kan dock finnas möjlighet att byta ut eller bygga om delar av konstruktionen så att anläggningen kan anpassas till det nya köldmediet.

Sammanfattning

  • Den nya förordningen gäller från 1 januari 2015.

  • Som ägare av anläggningen förutsätts du känna till de beslut som berör dig.

  • Håll befintliga system täta och väl underhållna.

  • Gör inga nya installationer av köldmedia med hög GWP-faktor (R404A eller R507)

  • Håll dig uppdaterad på om det blir någon förändring vad gäller läcksökningsintervall och rapporteringsskyldighet för dina system.

  • Har din nuvarande kyl- och frysanläggning en hög GWP-faktor (över 2500) bör du planera att byta till annat köldmedium. Efter 2020 kommer det inte längre att vara tillåtet att fylla på befintligt system.

  • Arbeta igenom en budget med scenarior så att du vet förutsättningarna och kan presentera en lösning inför kommande bankförhandlingar.