Branschnyhet

Har din butik koll på felleveranser av varor?

Marianne Widström Marianne Widström

Felleveranser av varor och felaktig fakturering har visat sig vara vanligare än vad många handlare känner till. Felen kan leda till resultateffekter och att en butik tjänar eller förlorar på en felaktig företeelse.

Marianne Widström, redovisningskonsult och kontorschef på Grant Thornton i Karlstad, har stor erfarenhet av den här typen av kontroller. Hon berättar att detta ofta upptäcks genom orimliga lagerförändringar i de löpande månadsrapporterna, en förutsättning är att man hanterar uppföljning och bruttovinster korrekt. Svinnanalyser och en korrekt svinnhantering gör också att man fångar upp onaturliga avvikelser.

- Vi har uppmärksammat flera fall där livsmedelshandlare haft en orimlig bruttovinst- och svinnutveckling. Det är precis som om vissa butiker fått varor som någon annan butik betalat för. Att livsmedelskedjan under samma period gjort stora förändringar i sin varugruppsstruktur kan ha ett samband, men det är inget vi fått klarhet i ännu. Detta kan innebära att handlarna har stora interna fordringar. Det har också resulterat i en debatt om den interna kontrollen, berättar Marianne Widström.

Mariannes tips för att uppmärksamma fel i tid:

  • Skapa bra rutiner kring varuhantering och svinn
  • Var noggrann med din redovisning och månadsuppföljningen av den

Internrevision
Marianne Widström uppmanar alla företag, även de som inte är tvingade enligt lag, att utföra internrevision av verksamheten. Det innebär att man utvärderar verksamhetens rutiner och processer på ett strukturerat sätt. Revisorn ger också rekommendationer till förbättringar inom riskhantering, kontroll och styrning.

- Det är jätteviktigt att upptäcka felleveranser och felfakturering i tid, helst innan det sker. Den här typen av fel kan leda till resultateffekter och att en butik tjänar eller förlorar på en felaktig företeelse. I långa loppet blir det alltså följdfel som måste rättas till i efterhand.