Branschnyhet

Håll koll på rabatterna

Lena Westfahl Lena Westfahl

Inom dagligvaruhandeln, och i viss mån även inom restaurangbranschen, är det vanligt med rabatter av olika slag. Ordet rabatt kan betyda att köparen får en prisreducering, vilket i momsredovisningen innebär att säljaren ska få tillbaka moms från staten medan köparen ska återbetala tidigare avdragen moms.

Marknadsföringsersättning eller marknadsföringsrabatt kan ha en helt annan innebörd. Det kan innebära att köparen av varor nu säljer marknadsföringstjänster istället för att få en prisjustering på inköpta varor. Vad är då skillnaden om staten ändå får in pengarna? Det kan vara det faktum att 25 procent moms inte har redovisats till staten för sålda tjänster, vilket kan leda till både skatt och straffavgifter vid en rutinkontroll från Skatteverkets sida.

Det gäller även att se upp med "nettning" och avräkning av rabatter, när köparen ställer ut en så kallad självfaktura för säljarens räkning, där säljaren är ansvarig för "kreditfakturan" som köparen ställer ut. Bakvänt kan tyckas, men självfakturan fyller en viktig funktion bara den hanteras på rätt sätt; den ska innehålla rätt skattesats och behandlas som en kreditering hos säljaren.

Hur ska du som företagare göra för att undvika fallgroparna?
Det här är bara att par exempel på momsfrågor att hantera inom Food & Beverage, men listan kan göras betydligt längre. Det blir inte mindre komplext av att det vanligtvis finns olika typer av rabatter som hanteras på samma faktura mellan säljare och köpare.

Riskerna är många och därför gäller det att identifiera vilka olika typer av rabatter ditt företag använder. För flertalet av dessa kan säljare och köpare komma överens om att momsen inte ska påverkas av rabatten vilket också ska framgå av kreditfakturan. Det innebär i klartext att varken säljare eller köpare justerar tidigare redovisad moms när rabatter lämnas i efterhand. Ett enkelt sätt att underlätta momshanteringen för rabatter.