Branschnyhet

Fria handlare i samverkan – ett koncept som sprider sig?

Fria handlare i samverkan är ett begrepp som ICA lanserat och använt sig av i snart 100 år. Nu verkar även andra butikskedjor testa handlarägda lösningar för att nå konkurrensfördelar. Hemköp är ett exempel.

Av Hemköps samtliga butiker i Sverige är idag elva stycken handlarägda. Det är alltså fortfarande en väldigt liten del (sex procent) som drivs av egna handlare, men den förväntas nu öka. Bakgrunden är att handlarägda butiker många gånger visat sig ha en bättre utveckling.

Hemköp har valt en franchisemodell, som kan sägas ligga någonstans mittemellan ICA:s modell med egenägda butiker och Coop:s butikschefsmodell. Hittills har Hemköp främst valt franschiselösningen för de mindre butikerna, medan de omsättningsmässigt större butikerna fortfarande ligger i Hemköps ägo.

Men där kan det alltså vara en förändring på gång nu. Något som öppnar upp nya möjligheter för dig som är eller vill bli handlare.

Vad innebär en franschiselösning?
Franchise är en affärsmodell där ett varumärke, koncept eller produkt kan användas av en oberoende näringsidkare mot en avgift till varumärkesägaren (franchisegivaren). Franchisegivaren sköter i sin tur vidareutbildning, rådgivning, kvalitetskontroll, marknadsföringsstrategier etc. Franchise är vanligt inom många branscher, men har fortfarande inte slagit fullt ut inom dagligvaruhandeln.

Att tänka på om du funderar på att bli franchisetagare:

  1. Arbeta igenom en ordentlig budget med scenarier och en affärsplan
  2. Förankra finansiering
  3. Sätt dig in i franchiseavtalet
  4. Skaffa dig bollplank och nätverk