Branschnyhet

Foodtech, en distributionsfråga?

Att möta kunder digitalt och skapa appar och mjukvaror för att underlätta konsumenters vardag är ett genomgående tema av det vi ser i marknaden just nu. Vi kommer att utföra många av våra vardagstjänster via nätet och vi kommer se lösningar på problem som vi inte ens visste att vi hade.

I kölvattnet av denna utveckling är det intressant att följa utvecklingen hos de som väljer att kliva av tåget. I somras läste jag om amerikanska Farmigo, en onlinesite för försäljning och distribution av lokalproducerade grödor som plötsligt la ner sin verksamhet. Farmigo´s vision var att deras digitala plattform skulle ersätta traditionella varuhus. De hade just rest 16 miljoner dollar i nytt kapital och totalt anskaffat kapital för 26 miljoner dollar. Men varför gick det ändå inte som de tänkt?

Grundarna är övertygande om att visionen fortfarande håller, men att Farmigo's kärnaffär var att utveckla systemstöd för att lösa kundernas problem, inte komplexa logistiklösningar. Detta är en utmaning som vi känner igen. I gränssnittet mot konsumenten finns oanade möjligheter att bygga nya affärer. I nästa led uppstår en annan fråga. Hur ska vi skapa en effektiv fysisk leverans? De som lyckas i bägge leden är enligt min uppfattning vinnare