Branschnyhet

Hållbarhetshjältar med digitala affärsmodeller

Markus Håkansson Markus Håkansson

Varje år slänger vi svenskar 1,3 miljoner ton mat. Matsvinnets klimatpåverkan är förödande och motsvarar utsläpp på omkring två miljoner ton koldioxid. Detta är inte hållbart, varken ur ett ekonomiskt, socialt eller miljömässigt perspektiv. Är det de nya hållbara digitala affärsmodellerna som kommer hjälpa livsmedelsindustrin att minska matsvinnet?

Shoppingplattformen Karma har skapat en affärsmodell för att ta sig an problematiken kring matsvinnet genom en digital plattform för restauranger och caféer som kan registrera mat som är på väg att slängas. Dessa färdiglagade måltider kan sedan vilken konsument som helst hämta upp för minst halva priset. Mat som det alltså inte är något fel på – för halva priset! Detta innebär minskade kostnader för restauranger som slipper lägga stora summor på sophantering, minskade utgifter för konsumenter som får mat till ett billigare pris, och en minskad miljöpåverkan.
Ett annat exempel på en hållbar och digital affärsmodell som försöker minska landets matsvinn är företaget Allwin som siktar på att omhänderta de 75 miljoner kg osåld mat som livsmedelshandeln behöver slänga varje år på grund av felbeställningar, estetiska defekter och leveransskador. Detta kan sedan delas ut till de över 100 000 ekonomiskt och socialt utsatta människor som lever i Sverige idag, istället för att betala totalt 100 miljoner kronor för att anlita avfallsbolag som svensk handel gör per år.

Vad kan ditt företag göra?
Idag tvingas företag i livsmedelsindustrin att tänka om för att anpassa sig efter intressenters krav på hållbarhet. Ofta behöver företagsledare ta ett steg tillbaka och rannsaka sin egen affärsmodell genom att ställa sig frågan: Vad kan just mitt företag göra för att ta ett större miljömässigt och samhälleligt ansvar? Något man kan säkerställa genom dagens teknologiska utveckling är att en hållbar affärsmodell tillsammans med digitalisering är framtiden för landets hållbara utveckling som gynnar alla; både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.