Branschnyhet

Dataspel - svensk framgångsbransch

Spelutveckling nämns ibland som en framtidsbransch, och det med all rätt. Du minns kanske förvärvet av svenska King som fick stor medial uppmärksamhet, inte minst för affärens ansenliga storlek – Activision Blizzards betalade omkring 50 miljarder kronor för King. Det var 2,3 gånger Kings omsättning och 6,8 gånger bolagets rörelseresultat.

Ett annat exempel är Paradox Interactive med en tillväxt på 241 procent under 2015 och en rörelsemarginal före avskrivningar på 40,6  procent.

– Tillväxten för svensk spelexport drivs av en växande efterfrågan från stora delar av världen, inte minst tack vare att nya målgrupper som tidigare inte efterfrågat spel tillkommer, och att redan befintliga målgrupper blir mer värdefulla. Utvecklingen visar inga tecken på att avta inom överskådlig tid och de svenska spelföretagen har en mycket stark konkurrensposition på den globala marknaden, säger Max Bjurud på Grant Thorntons Advisory-avdelning som tittat närmare på spelutvecklare på börsen i rapporten Spelutvecklarindex 2016 från branschorganisationen Dataspelsbranschen.