Branschnyhet

Dags att sluta jobba med hållbarhet och börja jobba hållbart

Markus Håkansson Markus Håkansson

Omvärldens krav ökar och verksamhetens strategiska hållbarhetsarbete blir allt viktigare, både miljömässigt och socialt. Inom ideell sektor är det vanligt att tro att hela verksamheten är hållbar eftersom idén med den bygger på en god sak. Men enligt experten Markus Håkansson är det en missvisande bild. Här redogör han för sektorns utmaningar – och fördelar.

Hållbarhetsredovisning
Många tänker inte på att lagen om hållbarhetsredovisning gäller alla organisationsformer, inte bara aktiebolag. De flesta rikstäckande förbund är så pass stora så att de påverkas, antingen för att de har tillräckligt många anställda eller tillräckligt stora intäkter. De ska alltså hållbarhetsredovisa som vilken annan verksamhet som helst. De har kostnader och till varje kostnad finns det en hållbarhetsaspekt kopplad. Det kan handla om koldioxidavtryck eller vara en social fråga.

- Långt ifrån alla är igång här, många funderar fortfarande på upplägget och är sent ute. De organisationer jag jobbar med stöttar vi i hela rapporteringsprocessen. Det börjar med affärsmodellen, sedan får vi policys på plats i organisationen innan vi tar oss an det stora arbetet att hjälpa verksamheten att inventera sina risker.

Utmaningar och fällor
Det vanligaste misstaget många ideella organisationer gör är att de säger att de är hundra procent hållbara rakt igenom verksamheten. Men det är inte givet att det funkar lika bra i den egna organisationen bara för att de tillhandahåller en god sak. De glömmer till exempel ofta bort det egna kontoret, oavsett om det gäller 35 eller 100 medarbetare.

Flera har också en annan utmaning. De förstår inte att de måste rapportera hela året, att datainsamlingen sker löpande, precis som den ekonomiska rapporteringen, och inte är en process som kan inledas samtidigt som det egna bokslutet.

Fördelarna för ideell sektor
Hållbar utveckling är en strategisk fråga och något styrelsen måste ta ansvar för. Därför har ideell sektor ofta en enklare situation än ett företag då de inte har några ägare.

- En annan fördel är att Ideell sektor i allmänhet och stiftelser i synnerhet verkligen kan jobba långsiktigt. I en förening kan man bestämma att detta ska vi jobba med fram till 2030. De styrs inte på samma sätt som kvartalsekonomin, vilket möjliggör långsiktiga satsningar. De har också lättare att få med sig människor på grund av verksamhetens karaktär.

Se till att eldsjälarna gör rätt saker
Om styrning saknas finns en stor risk att engagerade människor startar igång saker på eget bevåg. Många ideella organisationer existerar av en god sak, medlemmar och medarbetare gör gärna lite extra, som att starta igång ett eget projekt.

- Utmaningen är att detta inte är förankring och inte finns med i någon strategi. Man har då inte täckt upp sina risker. Det är därför viktigt att börja från rätt håll.