Branschnyhet

Använd affärssystemet rätt – utveckla verksamheten

Serhat Eliacik Serhat Eliacik

Kan ett bra affärssystem lösa ett bolags utmaningar? Svaret är nej. Affärssystemet kan hjälpa bolaget att ta kontrollen över verksamheten, men det är fortfarande användarna av systemet som löser utmaningarna.

Dessvärre är det många företag som fortfarande inte lägger större fokus på hur de bäst nyttjar sitt affärssystem. Detta leder till att affärssystemet används på fel sätt och därmed inte når sin fulla potential. I grund och botten handlar effektiv användning av ett affärssystem om kunskap genom utbildning - och det kontinuerligt.

En bra kravspecifikation är a och o. Men för bolag inom livsmedelsbranschen är just kravspecifikationen av ett affärssystem inte en självklarhet. Dessutom skiljer sig behovet markant åt mellan tillverkande bolag jämfört med distributionsföretag.

En gemensam utmaning för i princip alla bolag inom livsmedelsbranschen är säkerställandet av spårbarheteten. Det kan få avgörande betydelse vid exempelvis felaktig produktion eller andra felkällor. En annan kritisk faktor är systemets kontroll över hållbarheten på lagret i syfte att kunna fokusera och agera i rätt tid.

Det finns alltså stor potential att effektivisera ditt företag och ta kontrollen över verksamheten med ett bra affärssystem. Men det är inte systemet som gör jobbet. Det gör du. Genom att ha ett affärssystem anpassat till just din verksamhet, med användare som kan utnyttja systemet på rätt sätt.