Blogg

Vad får det kosta att bli hållbar?

Markus Håkansson Markus Håkansson

Markus Håkansson är Auktoriserad Revisor och senior affärsrådgivare med ansvar för Grant Thorntons tjänster inom området för hållbarhet i Sverige. Här berättar han om fördelarna med ett hållbart företagande och vad som krävs för att detta ska bli realitet.

"Näringslivet är inne i ett skifte som innebär att vi går från det traditionella till det hållbara. Det traditionella fokuserar på den ekonomiska kalkylen och så länge den går ihop sig så är det grönt ljus. Hållbara modeller å andra sidan tar även hänsyn till hur en transaktion påverkar socialt och miljömässigt. Jag tänker att fördelen med hållbart företagande är att intressenterna gillar det. Ni vet, de människor och organisationer som finns utanför företaget men som har en möjlighet att påverka det i endera positiv eller negativ riktning. De utvärderar företaget utifrån det totala resultatet och backar affären om deras kalkyl inte går ihop. Deras kalkyl är oftast hållbar.

I mitt yrke ser jag hur moderna företag anpassar sig genom att övergå från traditionella beslutsmodeller till hållbara. Det kräver egentligen bara att styrelse och ledning bestämmer sig för att överväga både ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter innan beslut fattas.

Morgondagens företag pratar ekonomi i samma rum som man pratar om CSR, såsom utsläppssiffror och utbrändhet. Effekten av en hållbart företagande blir därmed att rätt frågor ställs. Istället för: "Vad får hållbar utveckling kosta" så bör ni fråga er: "Varför har vi inte kommit längre, och vad har vi tappat på det fram tills nu?"."

Markus Håkansson