Blogg

Sluta peta i hållbarhetsdetaljerna!

Markus Håkansson Markus Håkansson

Markus Håkansson, ansvarig för hållbarhetsredovisning, bloggar om rådgivning och hållbarhetsfrågor. Denna vecka lyfter han upp vikten av ett aktivt ansvarstagande i hållbarhetsarbetet.

"Det finns olika stadier av mognad när det gäller hållbarhetsarbete i företag. De som är som mest omogna fokuserar ofta på en i sammanhanget obetydlig, detaljfråga som förstoras upp. Det finns otaliga exempel på detta; "- Köttet är den största boven när det gäller koldioxidavtrycket, att avstå kött är hållbarhet för oss" eller "- Vi kör videokonferenser, det hållbarhet för oss".

Tänker man så blir hållbarhetsarbetet oftast bara en kostnad. Ni ska alltid vara skeptiska när en mening slutar med "... det är hållbarhet för oss", där meningen behöver kompletteras till "- Ett väl inarbetat beteende där vi i organisationens samtliga beslut, från styrelsen till verksamheten, alltid väger in ekonomiska aspekter, påverkan på miljö och social påverkan – det är hållbarhet för oss!".

De som mognat i frågan förstår att ett aktivt ansvarstagande påverkar lönsamheten positivt och därför måste den upp på ägarnas och styrelsens bord så att hela företaget kan utvecklas utifrån en klok målsättning för hållbar utveckling. En sak är i vart fall säker, det räcker inte med att operativt bara göra ett par saker för att lyfta ert erbjudande till marknaden."

Markus Håkansson