Blogg

”Släppa taget”, eller ”behålla greppet” vid ett vd-skifte?

Det finns många utmaningar med att som ägare lämna vd-rollen till en ny vd. Du har säkert hört att du som ägare vid ett sådant vd-skifte måste "släppa taget"; att du inte ska lägga dig i, för då undergräver du din nya vd. Och visst är det så att ett vd-skifte kräver att du som ägare,  speciellt om du väljer att jobba kvar i företaget i en ny roll, måste släppa taget om det operativa. Men det innebär inte att du ska släppa all insyn och allt inflytande!

"Jag har mött flera ägare som har tagit in en vd och helt hållit sig borta från verksamheten för att inte störa. Problemet är att de genom detta totalt tappade kontakten med företaget och dess utveckling. De insåg inte att den nya vd:n drev företaget på ett sätt som de inte sympatiserade med förrän det blev uppenbart att mycket av det som företaget byggt på – och som lett till framgång – var nedmonterat.

Jag tror därför inte att du okritiskt ska "släppa taget" om du tar in en ny vd. Självklart ska du inte lägga sig i vd:s operativa arbete – det "taget" ska du släppa, annars får du inte en vd värd namnet. Däremot ska du ta ett fast tag om den strategiska ägarstyrningen. Ett vd-skifte innebär att gå från ett ägarlett företag – där du är både ägare och ledare och alltså har full kontroll – till att bli ett ägarstyrt företag, där insyn och inflytande måste ske via ägarrollen och styrelsen. Som ägare har du därför ett ansvar att fastställa visionen i form av en önskad framtid. Så länge du bryr dig om vad som händer med ditt företag kan du som ägare aldrig släppa det strategiska greppet om utvecklingen.

I detta ingår även att definiera det jag kallar för "strategiska hur", d.v.s. övergripande vägval för att nå visionen. Detta går delvis emot den vanliga uppfattning att "styrelse och vd måste få fria händer att bestämma hur visionen nås". När jag hör detta så undrar jag alltid: är det verkligen så? Helt fria händer?

Det är viktigt att komma ihåg att enighet om visionen inte är samma sak som enighet om vägen dit. En vision kan uppnås på många sätt. Därför bör du fråga dig om det spelar någon roll för dig som ägare hur visionen nås och i så fall vad som är viktigt för dig. Många entreprenörer jag möter har starka uppfattningar inte bara om vart de ska, utan också om hur de kommer dit. Inte på detaljnivå, men i stora drag. En del kallar det affärsfilosofi, andra kallar det värderingar, eller helt enkelt sunt förnuft. Det är det sätt att tänka kring "affären" – kundbemötande, kvalité, produktutveckling eller organisering och medarbetarinflytande - som ligger till grund för företagets framgång. Dessa "strategiska hur" är viktiga att tydliggöra. Tillsammans med visionen utgör de strategiska ramar för styrelsens och vd:s arbete.

Det handlar alltså inte om att bakbinda vd genom detaljerade operativa instruktioner. Det handlar om att, på ägarnivå, skapa riktlinjer för strategisk styrning av företaget avseende såväl övergripande vision som centrala ägarvärderingar. Inte minst de sistnämnda är viktiga för, som en vd konstaterade: "När ägare och vd inte är eniga om värdegrunden är de också oense om allt annat"."

Annika Hall