Blogg

Se möjligheterna i den nya hållbarhetslagen

Markus Håkansson Markus Håkansson

Markus Håkansson, ansvarig för hållbarhetsredovisning, bloggar om rådgivning och hållbarhetsfrågor. Här startar han höstens bloggsäsong genom att lyfta upp vikten av att du som företagare anpassar dig till förändringarna i den nya hållbarhetslagen.

"Vi vet att nya hållbarhetslagen är ett faktum och att den kommer att gälla för stora företag från och med december 2016. Vi vet också att entreprenörerna har mycket att styra upp för att få till den rapportering som lagen kräver under 2018. Det slår mig att jag egentligen inte har träffat något företag som är emot det som krävs enligt lagförslaget. Från Grant Thorntons håll har vi samma uppfattning om att den nya lagen är bra och innehåller sådant som borde ha genomförts för länge sedan. Min kollega Marcel uttryckte detta klockrent i en enda mening: "De här sakerna ska man väl inte göra för att följa lagen utan för att förbättra affären?".

När jag jobbar som affärsrådgivare ute på fältet så är det tydligt för mig att företagarnas hållbarhetserbete har kommit mycket längre än vad lagen nu kräver rapportering på. Jag behöver i allt mindre utsträckning betona den strategiska nyttan av det och i allt större utsträckning utmana kunderna till att utvecklas vidare. För de företag som inte har sett detta så vill jag uppmana till att se nya hållbarhetslagen som en fantastisk möjlighet till att bli en del av hållbar utveckling i näringslivet och bygga era nätverk utefter det. Man behöver inte vara någon mästare på omvärldsanalys för att förstå att de företag som inte anpassar sig kommer att försvinna inom en snar framtid. Värde skapas nämligen inte av ett enskilt företag utan av samspelet i ett nätverk - vill ni vara med i framtidens nätverk så måste ni se till att passa in."

Markus Håkansson

Den nya Hållbarhetslagen – så påverkar den dig som företagare

Den 1 december 2016 föreslås EU:s redovisningsdirektiv bli svensk lag. Detta innebär att alla större företag ska ta fram en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av dess verksamhet. Upplysningar ska bland annat omfatta frågor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.