Blogg

Sätt fokus på ägarfrågorna!

Vår nya bloggare Annika Hall är ekonomie doktor och senior affärsrådgivare på Grant Thornton med inriktning på ägarutmaningar i privatägda företag. Denna vecka bloggar Annika om vikten av att sätta ägarfrågorna i fokus och de utmaningar som du som ägare möter.

"De allra flesta företag i Sverige är ägarledda. Som ni hör på namnet innebär det att den eller de som leder företaget också äger det. Är det då inte märkligt att vi inte pratar mer om de utmaningar som möter just ägare? För visst är det alltför tyst kring ägarfrågorna? Med ledarskap och styrelsearbete är det en helt annan sak. Vill man utbilda sig i dessa ämnen så finns det ett stort utbud av möjligheter, allt från korta seminarier till hela universitetsutbildningar. Det finns till och med intresseorganisationer och tidningar som belyser ledares och styrelsemedlemmars vardag. Men ägarskap? Hur förkovrar man sig i det? Vilka frågor ställs man inför som ägare i ett ägarlett företag – och vart vänder man sig när man kör fast?

Här är utbudet betydligt mer begränsat, faktiskt nästan obefintligt. Varför, kan man fråga sig. En trolig förklaring är att såväl den publika debatten som forskningen av tradition fokuserar på noterade bolag. Där gör det spridda ägandet att beslutsfattandet delegeras till styrelsen och vidare till ledningen. Men i den stora majoriteten av alla företag som ägs privat ligger ju faktiskt makten hos ägarna. Hur kan det då komma sig att vi – som det tycks – har glömt bort ägarnivån?

Under senare år har visserligen intresset för entreprenören och entreprenörskapet ökat markant. Men det handlar till stora delar om förutsättningarna för att starta företag och bli ägare. Men när man väl är ägare då? Som ägare ställs man ju inför en rad utmaningar som man kan behöva hjälp att hantera.

  • Vilket ansvar ligger egentligen i rollen som ägare?
  • Vad är skillnaden mellan ägarfrågor, styrelsefrågor och ledningsfrågor?
  • Vad krävs för att samspelet mellan dessa nivåer ska fungera?
  • Hur gör man för att komma överens med övriga delägare – och hur löser man konflikter som trots allt uppstår?
  • Vad händer den dagen jag som ägare inte längre vill eller orkar arbeta i mitt företag? Måste jag sälja då? Eller kan jag vara kvar som just ägare och rekrytera en ny ledning?
  • Vad innebär ägarrollen när man inte längre är operativ?

Oförmåga att möta ägarutmaningarna hämmar på sikt alltid utvecklingen i ett privatägt företag. Brist på ägarkompetens är ett stort hinder mot tillväxt. Omvänt – en tydlig ägarstyrning frigör ofta företagets inneboende potential. Det är ett av många skäl att sätta ägarfrågorna i fokus!"

Annika Hall