Blogg

Råd på vägen mot ett lyckat generationsskifte

Ofta illustreras generationsskifte med en bild av en stafettpinne som räcks över från en hand till en annan. Företrädaren lämnar över pinnen till efterträdaren som ensam kämpar vidare. Egentligen är detta en märklig bild. För så ser generationsskiften i praktiken sällan ut. Skiften inom familjen är mycket mer som lagspel, där medlemmar ur flera generationer under en tid arbetar och äger tillsammans. Och precis som för lag som vill nå framgång, krävs en del förberedelser för att ett generationsskifte ska lyckas.

Många familjer skjuter generationsskiftet framför sig. Det känns jobbigt med alla känslomässigt laddade frågor. Blir pappa ledsen om jag säger att jag inte är intresserad utan hellre vill bli utlöst och gå min egen väg? Hur kommer min bror reagera när jag säger att jag aspirerar på vd-posten? Hur ska jag framföra att jag inte tycker att alla syskon ska äga lika? Hur skapar vi rättvisa mellan barnen?

Men faktum är att det sällan blir bättre av att vänta. Under förutsättning att bolaget inte säljs så vet ju alla att frågan måste hanteras förr eller senare. Och ju tidigare man börjar, desto mer alternativ ligger öppna och desto mer energi finns det ofta hos familjen.

Så råd nummer ett är: börja prata om ägarskiftet. Prata tillsammans. Vilka tankar, önskningar och farhågor har var och en i familjen? Förutsätt inte att det är si eller så. Fråga varandra! Och lyssna på svaren! Det är först när ni vet vad var och en vill som olika lösningar kan börja formas.

Det andra rådet är att inte välja eller ge upp kring lösning för snabbt. Kanske finns flera alternativ som kan fungera lika bra? Diskutera för- och nackdelar, samt olika konsekvenser av åtminstone ett par olika alternativ. Omvänt: ge inte upp om ni inte omedelbart ser en lösning. Den går nästan alltid att hitta, åtminstone om man ger processen lite tid och tålamod.

Det tredje rådet handlar om rättvisa, en av de största utmaningarna vid skifte just inom familjer. Ofta tänker vi på rättvisa i termer av att alla ska få lika mycket, eller lika stora värden. Men när det handlar om skifte av ett bolag eller företag handlar ju värdet ofta om en bedömning. Ett "verkligt" värde på företaget fås ju bara vid en försäljning på marknaden.

Rättvisa i generationsskiften handlar därför om en upplevd rättvisa. Så se till att alla får vara med i diskussionerna om värdering och fördelning. Det är lika viktig för upplevelsen av rättvisa som den slutliga fördelningen av tillgångarna.

Det fjärde rådet lyder: skapa ägarspelregler. Ett ägarskifte är, som inledningsvis påpekades, ett lagspel. För att det ska fungera krävs att alla vet vilka roller de har och vad som förväntas av dem. Så är det på fotbollsplanen och det är faktiskt ingen större skillnad i ett familjeföretag med ägare från flera generationer. Den tid ni lägger på att skapa förutsättningar för ett gott samspel är därför väl investerad. Två centrala dokument är ägardirektiv och aktieägaravtal. Ägardirektivet handlar samsyn kring vad ni vill med bolaget.

Det är stor skillnad på att satsa på Allsvenskan eller att vara nöjd med att spela i Korpen. Har ni inte samsyn kring den övergripande målsättnigen uppstår snabbt problem i ert samarbete. Aktieägaravtalet reglerar era rättigheter och skyldigheter mot varandra som delägare. Och, inte minst viktigt: det talar också om vad som händer om någon vill komma ur sitt ägande. Att vara familj är tyvärr ingen garanti för att samarbetet alltid kommer att fungera.

Det femte rådet är att se över de familjerättsliga dokumenten, exempelvis testamente, gåvobrev och äktenskapsförord. Det är de som ser till att det bli som ni vill om något oväntat och/eller oönskat händer.