Blogg

Planerar du att dra igång ett professionellt styrelsearbete?

Mattias Nordin Mattias Nordin

Mattias Nordin är senior affärsrådgivare på Grant Thornton. I sin första blogg delar han med sig av sina tips kring bra saker att tänka på i etableringsfasen av en styrelse, samt vem som inspirerade honom till att inse vilka som är de viktigaste förutsättningarna för ett professionellt styrelsearbete.

"Tänk dig följande scenario:

Det var några år sedan vi startade bolaget nu, och efter mycket slit så börjar det gå rätt så bra. Vi har funnit oss till rätta, ekonomin har stabiliserat sig och vi har börjat anställa. Det börjar bli en del att hålla reda på och det kan ibland vara svårt att hålla isär ägar-, styrelse- och den operativa rollen.

Känner du igen dig? Precis i denna fas brukar man börja fundera på om och hur man skall etablera ett professionellt styrelsearbete. Man börjar fundera på vad en styrelse egentligen är bra för, hur man ska bemanna den och hur man ska lägga upp agendan.

Som entreprenör och affärsrådgivare har jag inte funderat så mycket på just själva igångsättningen av ett styrelsearbete, jag har istället fokuserat på ägardirektiv eller strategier i bolag som redan har etablerade styrelser. När jag fick förmånen att leda en resa med syftet att etablera ett mer "moget" styrelsearbete i ett bolag som jag började fundera över vad det är som är viktigt hos en styrelseordförande i etableringsfasen av en styrelse.

Det jag har kommit fram är att formalia, sammanhang och process är förutsättningar för att lyckas med själva innehållet och effekten du vill få ut av styrelsearbetet! Jag tackar den gode Chris McIlroy från Jönköpings universitet för att han fick mig att inse detta. Enligt hans modell SAVI kan man vara antingen undvikande, avhängig eller närmande i dialoger, men det är när man är närmande som man skapar riktiga resultat.

För att komma dit så krävs det att man har ordning på rollerna, sammanhanget och resultatet från mötet. Detta är ju mycket det handlar om när man vill etablera ett professionellt styrelsearbete, eftersom mycket av arbetet sker i mötesform.

Affären har oftast grundarna, som ändå sitter i styrelsen, koll på. Men det är inte ovanligt att man som grundare har mindre koll på gruppens dynamik och processerna kring styrelsearbetet.

Därför är mina tre tips till dig som funderar över vilken ordförande som passar bäst vid etableringen av ett styrelsearbete. Välj en person som:

  1. har erfarenhet kring gruppdynamik och processledning
  2. kan styrelseformalia
  3. vet hur man leder ett strategiarbete."

Mattias Nordin