Blogg

Insikter kring en välformulerad ägarvilja

I veckans blogg berättar Mattias om vikten av ett tydligt ägardirektiv, en investering som lönar sig i längden. Mattias har tidigare varit med och byggt upp konsultföretaget AddQ Consulting, där ett tydligt ägardirektiv gav styrelsen rätt verktyg att styra bolaget effektivt i rätt riktning.

"Det var 2006 som jag tillsammans med mina tre partners satte ner första spadtaget i att bygga företaget AddQ Consulting. Jag minns det som i går när vi stod i storstugan på mitt lantställe och skakade hand på att vi skulle lägga åtminstone tre år på ett fokuserat teamarbete för att åstadkomma det vi hade dragit upp i vår affärsplan. Planen var detaljerad och vi visste vad vi hade framför oss. Vi skulle bygga ett riktigt konsultföretag som var specialiserat på test och kvalitetssäkring av mjukvara. Vi skulle bli stora!

Vi lyckades gå från noll till knappt 100 miljoner i omsättning på drygt sex års tid, och blev utnämnda som gasellföretag av Dagens Industri. Efter några år började vi förstå komplexiteten i att vara både ägare och samtidigt leda ett företag, vilket blev tydligare när vi började ta in externa ledamöter i styrelsen och började anställa mellanchefer. Det som fanns i våra huvuden behövde plötsligt kommuniceras till fler ledare i företaget.

I ägarledda företag blir man lätt upptagen med den stora mängd operativa saker som behöver göras. Man kanske inte hinner fokusera på ett långsiktigt styrelsearbete som dessutom ska vara hållbart. Ofta saknas en ägarvilja att förhålla sig till när man sätter kompassriktningen för företaget, och missar att ställa frågan: Vad vill vi med vårt företag förutom det som står i affärsplanen? Vad vill respektive ägare med företaget? Vilka idéer ska förverkligas? Hur mycket pengar vill vi tjäna och till vad ska de användas till? Vad är den grundläggande värdegrunden?

Alla dessa frågor kan besvaras i ett ägardirektiv. Rätt utnyttjat blir ägardirektivet vitalt för styrelsen, och blir då styrelsens verktyg för att styra bolaget effektivt i rätt riktning och fatta de beslut som behövs. Ägardirektiv kan med fördel utformas med siktet inställt långt fram, kanske sju år framåt i tiden. På detta sätt får man en kompassriktning som står sig, trots konjunkturförändringar och annat som händer på vägen mot målet. Fler företagare borde förstå vikten av ägardirektiv och inse att den investering de lägger på att fram ett sådant betalar sig på kort tid!

Områden som ett ägardirektiv kan adressera är:

  • avsikter med företaget
  • ägarnas roller
  • affärsutveckling och riskvillighet
  • värdegrund och kultur
  • styrelsearbete
  • finansiering
  • värdebyggande

Jag är numera inte aktiv i AddQ Consulting, men företaget lever vidare och blomstrar, mycket på grund av just ett tydligt ägardirektiv som i styrelsen omsätts i strategier, och som sedan utvecklas i ledningen samt effektueras av medarbetare."

Mattias Nordin