Blogg

Finns ditt företag kvar om några år?

Markus Håkansson Markus Håkansson

Kravet på företagens ansvarstagande ökar, där det blir allt viktigare att agera hållbart. Markus Håkansson, senior affärsrådgivare med ansvar för våra tjänster inom hållbarhet, berättar om vilka följderna blir när det saknas en affärsstrategi för ett hållbart företagande.

"Min omvärldsanalys säger mig att kravet på företags ansvarstagande ökar. Intressenterna ropar allt högre och det enda sättet att anpassa sig är att agera hållbart. Att utveckla en hållbar affärsstrategi täcker upp riskerna i takt med att trycket utifrån ökar.

Näringslivet har under den senaste tiden kantats av ett antal skandaler i media och vi har sett en rad tråkiga exempel på vad avsaknad av en hållbar strategi leder till. Skadorna varierar från 23 miljoner för byte av VD, en reaförlust på, mellan tummen och pekfingret, 27 miljarder till 40 miljarder i tappat börsvärde eller omedelbar konkurs.

Gemensamt för dessa felsteg är att de hade kunnat undvikas om det funnits en strategi för hållbart företagande. Ett starkt varumärke klarar en smäll, kanske två? Det tråkiga är att det inte bara är företaget som skadas, även alla som är kopplade till varumärket råkar också illa ut. I mitt förra blogginlägg så frågade jag vad det får kosta att bli hållbar. Vi kan väl i vart fall vara överens om att det är bättre att ha en utgift för utveckling av hållbarhetsarbete än att generera en reaförlust med åttasiffriga belopp?

Till alla er som fortfarande är skeptiska till hållbara strategier och hävdar att den ekonomiska kalkylen är det enda som bestämmer ett företags värde så frågar jag dig: finns ditt företag kvar om några år?"

Markus Håkansson