Blogg

Din tjänstebil - mer än en bra förmån

Anneli Wahlgren Anneli Wahlgren

Tjänstebil är en av de vanligaste förmånerna för många företagare. Tillhör du dem som har en gäller det att ha koll på milen för att undvika eftertaxering. Men visste du att du även kan använda din förmån för att nå löneuttagningskravet för utdelning? Här delar Grant Thorntons auktoriserade lönekonsult Anneli Wahlgren med sig av sina bästa tips till företagsägare som har tjänstebil.

"För att undvika eftertaxering är det viktigt att ha koll på om företaget har drivmedelsförmån eller inte. Det finns två sätt att redovisa när du kör privat med din tjänstebil. Antingen lämnar du in kvitton och får milersättning från företaget, eller så låter du företaget stå för kostnaden mot att du förmånsbeskattas. För alltid körjournal för att ha koll på vad som körs i tjänsten respektive privat!

Nå utdelningsnivån med omvänd löneväxling
Kommer du som ägare inte upp i nivån för löneuttagskravet för utdelning? Har du tjänstebil med bilförmån? Då kan omvänd löneväxling vara ett sätt att nå rätt nivå.

Istället för att ta ut en extralön i december, som gör att det blir dyrare arbetsgivaravgifter och högre skatt på lönen, kan du som ägare reglera bilförmånen genom nettobetalning och lägga på motsvarande belopp som ett tillägg på bruttolönen. Då kan du tillgodoräkna dig ett högre lönebelopp, utan att arbetsgivaravgiften och skatten förändras. Nettosumman ut på din lön blir den samma.

Elbil som tjänstebil – vad är mest fördelaktigt?
Det blir allt vanligare att företagare efterfrågar elbil som tjänstebil och då är det viktigt att känna till hur beskattningen sker. Här har vi gjort en jämförelse för att se vad som blir mest förmånligt om du kör 100 mil, varav 75 är privata.

Bil - ikon

Drivmedelsförmån

Medarbetaren beskattas med 187,20 kr enligt följande beräkning:

  • Elförbrukningen per mil uppskattas till 1,30 kWh
  • Priset per kWh uppskattas till 1,60 kr
  • Marknadsvärde på elen blir då 2,08 kr per mil (1,30 x 1,60)
  • Det skattepliktiga förmånsvärdet för fritt drivmedel räknas upp med faktor 1,2
  • Skattepliktigt förmånsvärde = 187,20 kr (75 x 2,08 x 1,2)
Bil - ikon

Milersättning tjänstemil

Medarbetaren blir ersatt med 237,50 enligt följande beräkning:

  • Elbil klassas som miljöbil och ersätts med 9,50kr per körd tjänstemil
  • 25 körda mil i tjänsten blir då ersatt med 237,50kr (25 x 9,5)  

Exempel
En medarbetare kör 100 mil, där 75 mil är privata och 25 mil är i tjänsten. Elpriset i ovanstående text är beräknat till 2,08 kr/mil, drivmedelsförmånen till 187,20 kr och milersättningen till 237,50 kr.

  • Kostnaden för medarbetaren om han betalar eltankningen själv blir 2,08 kr * 100 mil = 208 kr.
  • Kostnaden för medarbetaren med drivmedelsförmån (beräknat med 30% skatt) blir 187:20 kr * 30% = 56:16 kr.
  • Återbäringen för medarbetaren med skattefri milersättning blir 237,50 kr – 208 kr = 29,50 kr.

Med ovanstående kan man konstatera att medarbetaren tjänar på att få skattefri milersättning från företaget för redovisade körda tjänstemil.

Ladda rätt!
För att undvika förmånsbeskattning på drivmedel så ska all laddning av din elbil ske i hemmet. Laddning på företaget innebär förmånsbeskattning."

Anneli Wahlgren