Nyhet

Årsredovisning i insamlingsorganisationer - nya riktlinjer

Elisabeth Raun Elisabeth Raun

I mitten av december beräknas den uppdaterade versionen av Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 komma ut. Giva Sverige har sedan 2001 gett ut riktlinjer för upprättande av årsredovisning för sina medlemmar. Riktlinjerna kan med fördel användas av andra ideella föreningar, trossamfund och stiftelser som håller på med insamling. 

Giva Sveriges Riktlinjer utgör god praxis för upprättande av årsredovisning enligt K3 i insamlingsorganisationer. Att upprätta årsredovisning enligt K3 är tvingande för större företag, mer får även tillämpas frivilligt av mindre företag.  

- Att tillämpa K3 ger större möjlighet att på ett jämförbart, transparent och detaljerat sätt beskriva verksamheten i en insamlingsorganisations årsredovisning, berättar Elisabeth Raun, redovisningsspecialist på Grant Thornton och medlem i Giva Sveriges Redovisningsråd.  

Förändringarna i vägledningen består främst av förtydligande och kompletterande information, baserat på de frågor som löpande kommer in till Giva Sverige och Redovisningsrådet samt erfarenheter från avlämnade årsredovisningar 2018. Exempel: 

  • Förtydligande av innehållet i förvaltningsberättelsen. 
  • I redovisningsprinciperna har det tillkommit förtydligande om fördelning av samkostnader. 
  • I resultat-, balansräkning och noter tillkommer förslag på hur information om uppskjuten skatt bäst presenteras.

Den 15 januari 2020 kommer Giva Sveriges Redovisningsråd ha ett frukostmöte tillsammans med oss på Grant Thornton om upprättande av årsredovisning enligt de uppdaterade Styrande riktlinjerna. 

Välkommen att anmäla dig här.


Få de senaste nyheterna paketerade i ett mejl     

Prenumerera på våra nyhetsbrev