Den 1 januari 2019 fastställs de nya taxeringsvärdena som för många kommer att innebära högre fastighetsskatt. Grant Thornton tipsar om vad du som fastighetsägare bör tänka på för att göra rätt och undvika onödiga kostnader.

Kontakta oss i fastighetsrelaterade frågor