Tidigare event den 16 november 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Lena Westfahl
Auktoriserad skatterådgivare
Lena Westfahl

Grant Thornton

Sofia Bülow
Skattejurist inriktning ideell sektor
Sofia Bülow

Grant Thornton

Elisabeth Raun
Redovisning och revision
Elisabeth Raun

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande