Tidigare event den 22 november 2021
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Korrigera din e-mailadress
Använd din företags-e-post. E-postdomänen du har valt är inte tillåten. gmail.com,yahoo.com,hotmail.com

 

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med vår Privacy policy.

 

Våra experter

Marcus Nylund
Manager GRC Advisory
Marcus Nylund

Grant Thornton

Sara Bruhn
Manager GRC Advisory
Sara Bruhn

Grant Thornton

Kommande event – fler tillfällen adderas löpande